สวท. จัดเรียงและใส่ปกปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดเรียงและใส่ปกปริญญาบัตร  เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  เมื่อวันที่ 2 และ 7 พฤศจิกายน 2560  ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา 

 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม