กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557

นักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาศูนย์ใด ให้ไปปฐมนิเทศ ณ ศูนย์พื้นที่นั้น ดังที่กำหนดในตารางช่อง "นักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ"


POST:

Comment Box is loading comments...

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม