รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

สถานที่สอบสัมภาษณ์ Click 

รายการ
ดาวน์โหลด
1. ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
2. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงและขั้นตอนการสมัคร
3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
5. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 - 5 ปี
7. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
    (สำหรับผู้ที่จบคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
8. ตัวอย่างใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงผ่านเว็บไซต์
9. ตัวอย่างใบชําระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก (Pay in) กรณีสมัครทางไปรษณีย์
10. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซอง  ส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

 ---------------------------------------------------------------------------------------

รายการ
ลิงค์
1. กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 5 - 31 ม.ค. 58 #สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ถึงวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
2. ใบสมัครสำหรับกรอกด้วยมือ
3. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
4. เอกสารที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก
5. จุดบริการรับชำระเงิน
6. สถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

 ---------------------------------------------------------------------------------------

สถานที่สอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)
วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

รายการ
ลิงค์
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศโดยคณะ

รายการ
ลิงค์
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   - นนทบุรี
   - วาสุกรี
   - สุพรรณบุรี
   - หันตรา
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

6. คณะศิลปศาสตร์

POST:


wasan

เกณ การสมัครต้องเกรดเท่าไหร่คับ

30/12/2557 | computer
registrar

wasan : เท่าเกณฑ์ระบบรับตรงวิชาการ โดยปกติวิชาการรับที่ 2.50 ขึ้น ไปบางสาขา 2.75 ขึ้นไป ส่วนกิจกรรมรับที่ 2.25 ขึ้นไปครับ

03/01/2558 | computer
cha

บัญชีรับกี่คนคะรอบนี้

04/01/2558 | phone
registrar

cha : ตรวจสอบรายละเอียดได้ตามข้อ 5-7 ครับ

04/01/2558 | computer
por

ภาคสมทบเปิดรับสมัคร วันที่เท่าไหร่คะ

04/01/2558 | computer
registrar

por : เปิดรับพร้อมกันครับ ดูรายละเอียดข้อ (ภาคสมทบ เปิดรับเฉพาะผู้ที่จบ ปวส. มาเรียนต่อ ป.ตรีครับ)
7. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง
    (สำหรับผู้ที่จบคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)

05/01/2558 | computer
พรนภัส

พี่ค่ะ ระบบรับตรง กับ ระบบรับตรงเพิ่มเติม เหมือนกันรึป่าวค่ะ แล้วเราต้องใช้ปฎิทินการสมัครอันไหนค่ะ

05/01/2558 | computer
nui74

ทำไมสมัครออนไลน์ไม่ได้ครับ เลือก วิชาเอกไม่ได้ เลย ไปต่อไม่ได้ แล้วไอ้ที่เขียนว่า สมัครโดยใช้คุณวุฒิเดิม หมายถึงวุฒิที่เราเรียนจบมาใช่ไหมครับ

05/01/2558 | computer
registrar

พรนภัส : ระบบรับตรง กับระบบรับตรงเพิ่มเติมใช้ปฏิทินต่างกันครับ
ระบบรับตรง (รอบแรก) ใช้ปฏิทิน : http://register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201410061410476

ระบบรับตรง (เพิ่มเติม) ใช้ปฏิทิน : http://register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201412301512487
 

05/01/2558 | computer
registrar

nui74 : ใช้คุณวุฒิที่สำเร็จมา หรือที่กำลังศึกษาอยู่ระบบ ม. 6 หรือ ปวช. 3 หรือ ปวส. 2
ขอทราบคุณวุฒิที่จบ และสาขาที่ต้องการเรียนครับ (จะเลือกตัวอย่างให้ดูครับ)

05/01/2558 | computer
rangsima

อยากถามว่าถ้าเรียนจบปวส.บัญชีมาจะย้ายสาขาต้องมาเป็นการจัดการ เราต้องเรียนเพิ่มเติมมั้ยค้ะ

05/01/2558 | computer
registrar

rangsima : ปวส. บัญชี เรียนต่อ การจัดการ 
1. เทียบโอนตามรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้ตามที่คณะระบุ
2. เรียนตามแผนการเรียนที่คณะกำหนด

05/01/2558 | computer
BBBB

รูปภาพนี่ต้องไส่ป่าวค่ะ

06/01/2558 | computer
mmm

หลักสูตร ปวส.เรียนกี่ปีครับ

06/01/2558 | computer
Ann

ประกาศ ผุ้ มี สิทธิ์ สอบ สัมภาษณ์. รับตรง รอบ แรก. ทำไม. ยัง ไม่ ขึ้น คร่

07/01/2558 | phone
wariya

ทำไมยืนยันโควต้าไม่ได้ค่ะ ขึ้นรอสัมภาษณ์หลายวันแล้ว

07/01/2558 | phone
registrar

BBBB : ปริ้นมาติดได้ครับ (ไม่ต้องใส่ผ่านระบบได้ครับ)

07/01/2558 | computer
registrar

mmm : ปวส. เรียน 2 ปีครับ

07/01/2558 | computer
registrar

ทางคณะเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อคัดเลือกรายชื่อและประกาศให้ผู้สมัครทราบครับ
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
http://www.education.rmutsb.ac.th/education/2011/welcom/page.php

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
http://www.agri.rmutsb.ac.th/web/student.php

3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://bait.rmutsb.ac.th/bait/index.php

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.sci.rmutsb.ac.th/newwebsci/

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

(คณะวิศวฯ แจ้งผู้สมัครทุกท่านมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ถ้าชำระเงินค่าสมัครตรงตามกำหนด ให้นำหลักฐานมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วยครับ)
http://www.eng.rmutsb.ac.th/Templates/eng_th.html

6. คณะศิลปศาสตร์
http://www.arts.rmutsb.ac.th/index1.php

07/01/2558 | computer
Aun

ประกาศผู้สิทธิเข้าสอบวันที่10หรือยังคะ

07/01/2558 | phone
MD

อยากเรียนถามครับ ผมจบ ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง (จบเมื่อปี 45) มาครับ อยากเรียน ต่อ วศ.บ โยธา 1.ได้หรือไม่/จะสมัครอย่างไรครับ 2.หากได้ วิชาพื้นฐานที่เรียนมาในช่วงปี 1-2 (ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง )เทียบได้หรือไม่ครับ (หากเทียบไม่ได้ ยินดีเรียนใหม่ 4 ปีเลยครับ) 3.หากได้ ระเบียบ วัน เวลา และวิธีการสมัครเรียนด้วยครับ

07/01/2558 | computer
registrar

Sattawat : คณะอะไรครับ หากเป็นคณะวิศวฯ วันสอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหลักฐานการชำระเงินมาด้วยครับ

08/01/2558 | computer
Sattawat

ไม่มีรายชื่อคือไม่ติดหรอครับ มีน้องๆที่วิลัยสมัครไปวันที่30ส่งเอกสารในวันนั้นวันสุดท้ายอ่ะครับ 4-5 คนไม่มีรายชื่อติดเลย คือไม่ผ่านหรือว่าตกหล่นครับ

08/01/2558 | computer
registrar

MD : 
อยากเรียนถามครับ ผมจบ ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง (จบเมื่อปี 45) มาครับ อยากเรียน ต่อ วศ.บ โยธา
-  จบหลักสูตรอะไรครับ 
1.ได้หรือไม่/จะสมัครอย่างไรครับ  : ต้องดูคุณสมบัติก่อนครับ
2.หากได้ วิชาพื้นฐานที่เรียนมาในช่วงปี 1-2 (ปริญญาตรี วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง )เทียบได้หรือไม่ครับ (หากเทียบไม่ได้ ยินดีเรียนใหม่ 4 ปีเลยครับ)  : ต้องเทียบรายวิชากับคณะครับว่าสามารถเทียบโอนได้ไหม
3.หากได้ ระเบียบ วัน เวลา และวิธีการสมัครเรียนด้วยครับ : สมัครเข้าปี 1 ใหม่ครับ 

08/01/2558 | computer
ray

ทำไมเลือกวิชาเอกไม่ได้

10/01/2558 | computer
chalerm

ผมอยากทราบว่า ถ้าเรียนภาคสมทบ ทั้งมีงานทำแล้ว และยังไม่มีงานทำ สามารถกู้เรียน กยศ ได้ไหมครับ

11/01/2558 | computer
na

พี่ค่ะ อยากทราบว่าถ้าจบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสามารถเทียบโอนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจได้ไหมค่ะ

11/01/2558 | computer
ณัฐกฤษฎ

รบกวนถามหน่อยครับ รับตรงมีกี่รอบครับ. คือผมได้เกรดเฉลี่ย 2.4 ครับ. จะสามารถสมัครเรียนโดยวิธีรับตรงได้ป่าวครับ. ขอบคุณครับ

12/01/2558 | tablet
พรนภา เผือกไพบูลย์

อยากสอบถามค่ะ ว่า มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เรียนเฉพาะวันอาทิตย์รึป่าวค่ะ และตอนนี้เต็มรึยัง

13/01/2558 | computer
chaloemrat

ถ้าเราสมัครเรียนปัยแร้วแต่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสาขาได้รึป่าวค่ะ

13/01/2558 | phone
registrar

ray : การเลือกวิชาเอกต้องเลือกให้ตรงคุณวุฒิที่เล่มระเบียบการกำหนดครับ
chalerm : การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องสอบถามกับทางงานกองทุนครับ 035-709089
na : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารฯ เปิดรับเฉพาะผู้ที่จบ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ ครับ
ณัฐกฤษฎ : รอบสมัครระบบรับตรงทั่วไป วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 58 ครับ
พรนภา เผือกไพบูลย : ผู้ที่เรียนภาคสมทบศูนย์นนทบุรี จบวุฒิ ปวส. เรียน จ-ศ เวลา 17.00-21.00 น. และอา 8.00-17.00
chaloemrat : ต้องสมัครใหม่ครับ

14/01/2558 | computer
pp

ผมเกรดเฉลี่ย2.00สามารถสอบเข้าบัญชีรอบไหนได้บ้างครับเพราะรอบนี้ใช้2.50 ขอบคุณครับ

15/01/2558 | phone
pp

ผมเกรด2.00จะสามารถเข้าบัญชีรอบไหนได้บ้างครับ เพราะรอบนี้มันใช้2.50 มีรอบอื่นที่2.00ได้อีกไหมครับ ขอบคุณครับ

15/01/2558 | phone
จันจิ

ถ้าหากเกรด2.00 จะสามารถสอบเข้าบัญชีรอบไหนได้คะ พอดีว่ารอบนี้2.5 อะคะ ขอบคุณคะ

15/01/2558 | computer
ray

อยาหถามว่าตอนนี้ หนูหำลังจะขึ้น ม.6 สามารถสมัครไว้ก่อนได้ไหมค่ะ

15/01/2558 | phone
registrar

pp, จันจิ : สอบรอบระบบรับตรงทั่วไป วันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 58 ครับ
ray : สมัครไม่ได้ครับต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา ม. 6 ครับ ปีหน้ามาสมัครใหม่ครับ

16/01/2558 | computer
หุ่นยนต์ผีอาฆาต

ทำไมเรา วุฒิม.6 สมัคร ปวสช่างยนต์ไม่ได้ทั้งๆที่ในเวปเขียนว่าได้ เราจ่ายตังค์แล้วด้วยพอไปสอบสัมภาษณ์อาจารย์ที่มหาลัยบอกไม่รับวุฒิ ม.6 อย่างงี้หมายความว่าไงงงฟ้องได้ไหมเนี่ย :((

16/01/2558 | computer
NooNee

รบกวนสอบถามค่ะ เนื่องจากจบป.ตรีมาแล้วแต่เป็นสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่อยากเรียนสาขาบัญชีอีก พอจะสามารถสมัครได้หรือเปล่าคะ

17/01/2558 | phone
registrar

หุ่นยนต์ผีอาฆาต  : ขอทราบรายละเอียดสาขาที่สมัครเรียน ชื่อ-สกุล ครับ ส่งรายละเอียดในลิงค์ด้านล่างนี้ครับ
http://www.register.rmutsb.ac.th/th/contact.php

17/01/2558 | computer
registrar

NooNee : จบ ป.ตรี และอยากเรียนสาขาบัญชี อยากเรียนใหม่ใช่ไหมครับ ถ้าใช่ให้ใช้คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. สาขาทางบริหาร สมัครสอบครับ

17/01/2558 | computer
Pom

แบบฟอร์มรายงานตัว ลืมใส่หน่วยกิตสะสมเป็นไรไหมคับ

18/01/2558 | computer
panumas phakaphet

พี่ค่ะหนูสมัครเรียบร้อย ส่งเอกสารเรียบร้อย แต่หนูกรอก เกรด ผิด ค่ะ 3.52 แต่ที่จิงหนูได้ 3.53 หนูต้องสมัครใหม่เลยป่าวค่ รอบ รับตรงเพิ่มเติม

19/01/2558 | phone
namnam

จบวุฒิ ปวช.จะสมัครภาคสมทบ ป.ตรี ได้ไหมคะ หรือรับแต่จบวุติปวส.

19/01/2558 | phone
Chatcha

กรอกวิชาเอกไม่ได้อ่ะ ปริ้นใบสมัครแบบกรอกเองมา ใช้ได้เหมือนกันมั้ยค่ะ

19/01/2558 | computer
registrar

Pom : ต้องเข้ามากรอกเพิ่มครับ 
panumas phakaphet : ไม่เป็นอะไรครับ เพราะรอบรายงานตัวจะได้กรอกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
namnam : ภาคสมทบ รับเฉพาะวุฒิ ปวส. ครับ
Chatcha : ใบสมัครกรอกด้วยมือสามารถสมัครได้ครับ

20/01/2558 | computer
J

ทำไมเลือก สาขาไม่ได้

21/01/2558 | phone
registrar

J : จบสาขาอะไรมาครับ และอยากเรียนต่อสาขาวิชาอะไร จะแสดงตัวอย่างให้ดูครับ (ต้องเลือกให้ตรงกับระเบียบการครับ)

21/01/2558 | computer
benzasd

คือต้องรวบรวมเอกสารแล้วส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมครับ?

22/01/2558 | computer
J

เป็นตามนี้เลยคับ

23/01/2558 | phone
J

มันเป็นแบบนี้อ่ะ http://upload.siamza.com/1723631

23/01/2558 | computer
registrar

benzasd : ส่งมาให้ครบครับ

23/01/2558 | computer
registrar

J : ต้องเลือกให้เหมือนกับระเบียบการนะครับคุณน้อง

23/01/2558 | computer
pattada

ไปสอบรอบแรกไม่ทัน ต้องสมัครใหม่รึป่าวค่ะ หรือไปสอบรอบเพิ่มเติมได้เรย

25/01/2558 | phone
Mai

เลือกวิชาเอกไม่ได้ครับ

25/01/2558 | computer
registrar

pattada ซ: ต้องสมัครใหม่ครับถึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบนี้ครับ

26/01/2558 | computer
registrar

Mai : จบสาขาอะไรครับ และต้องการเรียนสาขาไหนครับ

26/01/2558 | computer
Mai

จบ ปวช อุตสาหกรรม ต้องการเรียน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์ นนทบุรี วิศวกรรมไฟฟ้า แต่ไม่สามารถเลือกเอกได้

26/01/2558 | computer
registrar

Mai : เลือกได้ครับ

27/01/2558 | computer
ชมพู่

พี่ค่ะ. หนูชำระเงินค่าสมัครสอบไปแร้วค่ะ แต่ทำไมพอเข้าไปดูที่ใบสมัคร เขียนว่ายังไม่ได้ชำระเงินล่ะค่ะ

27/01/2558 | phone
registrar

ชมพู่ : หากชำระเงินนอกมหาวิทยาลัยให้รอตรวจสอบสถานะภายใน 3 วันนะครับ

27/01/2558 | computer
พรนภัส

พี่ค่ะ ถ้าสมัครทางไปรษณีย์ ไม่ต้องสมัครในเว็บไช่มั้ยค่ะ

28/01/2558 | computer
J

ต้องจ่ายค่าสมัครสอบก่อนหรอถึงจะได้รู้ว่าสอบวันไหน

28/01/2558 | computer
GGGG

ขอสอบถามหน่อยครับ พอดีจะมาเรียนใหม่น่ะครับ พอดีดรอปเรียนไป1ปี สามารถสมัครได้ไหมครับ แล้วใช้เกรดปีการศึกษาไหน กี่เทอม ?

29/01/2558 | computer
GGGG

สอบถามหน่อยครับพอดีผมจะมาเรียนใหม่ ผมดรอปเรียนไป1ปี ต้องใช้เกรดเทอมไหนครับ

29/01/2558 | computer
รัชพล สุวรรณาศัย

ขอรบกวนสอบถามครับ พอดีสมัครไว้ระบบตรงตั่งแต่เดือนธ.ค. แล้วมาสมัครใหม่ระบบตรง(เพิ่มเติม)พอดีได้สอบถามจากฝ่ายทะเบียนว่าเกรด2.86 สมัครได้ แต่คราวนี้พึ่งรู้ทีหลังว่ามีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ระบบรับตรงวิชาการ ซึ่งมารู้ตอนสมัครใหม่ระบบตรง(เพิ่มเติม)เพราะไม่เข้าใจว่าสมัครระบบตรงคือสอบข้อเขียนไม่คิดว่าจะมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทำให้ไม่ได้ไปสอบสัมภาษณ์ ทำให้เสียสิทธิ์ไป แล้วตอนนี้มาสมัครใหม่ระบบเพิ่มเติมจะมีปัญหามั๊ยครับ ขอบคุณครับ

31/01/2558 | computer
registrar

พรนภัส : เลือกการสมัครทางใดทางหนึ่งได้ครับ
J : ค่าสมัครต้องจ่ายให้ตรงตามกำหนดการครับวันสุดท้ายคือ 31 ม.ค. 58 และต้องส่งเอกสารมาที่ มหาวิทยาลัยให้ทันครับ
GGGG : สมัครใหม่ให้ใช้คุณวุฒิเก่าก่อนเข้าเรียนครับ (ใบ รบ. ฉบับสมบูรณ์ครับ)
รัชพล สุวรรณาศัย : ไม่มีปัญหาครับให้รอดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบเพิ่มเติมครับ

31/01/2558 | computer
chalermkiat

พี่ครับ ผมสมัครรอบรับตรง(เพิ่มเติม) จ่ายเงินค่าสมัครไปแล้ว แต่ตอนนี้ผมตรวจสอบสถานะไม่ได้ครับ

01/02/2558 | computer
registrar

chalermkiat : ขอทราบชื่อ-สกุล และสาขาที่สมัครเรียนครับ

01/02/2558 | computer
chalermkiat

นายเฉลิมเกียรติ เรื่องลือ การบัญชี(ภาคสมทบ) ศูนย์วาสุกรีคับ

01/02/2558 | computer
Po

พี่ครับ....ทำไมถึงตรวจสอบสถานะการสมัคร (รอบเพิ่มเติม) ไม่ได้อ่ะครับ ใส่เลขบัตรไปแล้วมันบอกว่า ไม่พบเลขใบสมัคร

02/02/2558 | phone
Jojojo

พี่ครับ.... ผมตรวจสอบสถานะไม่ได้ครับ มันบอก ไม่พบเลขใบสมัคร ผมสมัครรอบรับตรง(เพิ่มเติม) จ่ายเงินแล้วครับ..

02/02/2558 | phone
registrar

chalermkiat : สถานะปรับแล้วครับ  ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบรอได้เลยครับ

เลขที่ใบสมัคร    W5805857
ชื่อ - นามสกุล    นาย เฉลิมเกียรติ เรื่องลือ
รหัสวิชาเอกอันดับ 1    346 การบัญชี (เทียบโอน) รอบสมทบ ศูนย์วาสุกรี
รหัสวิชาเอกอันดับ 2    347 การบัญชี (เทียบโอน) รอบปกติ ศูนย์สุพรรณบุรี
สถานะการชำระเงินค่าสมัคร  ชำระเงินเรียบร้อย

02/02/2558 | computer
registrar

Po , Jojojo  : ลองตรวจสอบใหม่อีกครั้งครับ

02/02/2558 | computer
Po

ของผมยังตรวจสอบไม่ได้เลยอ่ะครับ ยังขึ้นเหมือนครับ...ไม่พบเลขใบสมัคร

02/02/2558 | computer
Tam

สถานะการสมัครมันขึ้นว่า ยังไม่มีห้องสอบ จะเป็นอะไรไหมครับ

03/02/2558 | phone
registrar

Po : ขอชื่อ-สกุล และสาขาที่สมัครครับ
Tam : ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจะมีรายการแสดงครับ

03/02/2558 | computer
Po

นาย กฤษณรัตน์ กองแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) ศูนย์สุพรรณบุรี

03/02/2558 | phone
พรนภััส

พี่ค่ะ ถ้าจ่ายเงินตามกำหนด แสดงว่ามีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไช่มั้ยค่ะ

04/02/2558 | computer
Aon

รบกวนสอบถามหน่อยครับ พอดีสมัครสอบ รับตรง (เพิ่มเติม) 5-31 ม.ค. 58 ปฎิทินบอกสอบสัมภาษณ์ 15 ก.พ. 58 แต่พอปริ้นใบสมัครมาบอกสอบข้อเขียน 18/04/2558 ซึ่งมันตรงกับปฎิทิน รับตรงทั่วไป 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 2558 สมัครสอบ 322 เทคโนโลยีสารสนเทศ รอบสมทบ (เทียบโอน) ป.ตรี

05/02/2558 | computer
chalerm

พี่ครับ ผมสมัครรอบ รับตรง(เพิ่มเติม) แต่บัตรประจำตัวผู้สอบกลับมี รายชื่อวิชาที่สอบด้วยครับ (ผมดูตามปฏิทิน รับตรง(เพิ่มเติม) มีแค่สอบสัมภาษณ์นะครับ)

05/02/2558 | computer
Ice

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทสอบตอนไหนค่ะ?

06/02/2558 | tablet
pd

สมัคร รอบ เพิ่มเติมใว้แต่ใบสอบ ขึ้นรอบ รับตรง สอบเดือนเมษา แสดงว่ามันไม่ติดใช่เปล่าครับ แล้วทำไมระบบมันถึงขึ้น รับตรงรอบหลังทั้งที่สมัครรอบเพิ่มเติมใว้

06/02/2558 | phone
Tanl

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) วันนี้ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ ดูตรงไหนคะ

06/02/2558 | computer
eve

ประกาศรายชื่อสอบตรงเพิ่มเติมวันที่ 6ก.พ.ทำไมยังไม่มีรายชื่อขึ้นเลยค่ะ

06/02/2558 | phone
tang

สมัครรับตรง(เพิ่มเติม)ไป สอบสัมภาษณ์วันที่15/02/58ไม่ใช่หรอค่ะ ทำไมพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบแล้วมีสอบข้อเขียนวันที่18/04/58อ่ะค่ะ

06/02/2558 | computer
ชมพู่

พี่ค่ะ. ทำไมในปฎทิน มันเขียนว่าสอบวันที่ 15 กุมภา แต่พอหนูพิมบัตรประจำตัวสอบแล้ว เขียนว่าหนูสอบวันที่ 18 เมษา ล่ะค่ะ แถมยังเขียนว่า เขตใต้อีก. หนูงง ค่ะ

06/02/2558 | phone
Chiori

พี่คะ ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ยังไงคะ

06/02/2558 | computer
พรนภัส

พี่ค่ะ ประกาศผลสอบสัมถาษณ์วันไหนค่ะ คณะวิศวกรรม เมื่อไหร่หรอค่ะ ศูนย์นนทบุรี

06/02/2558 | computer
chiori

พี่คะ จะดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ได้ที่ไหนคะ

06/02/2558 | tablet
beer

พี่ครับ คือผมต้องการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบรับตรงรอบเพิ่มเติม แต่ผมเข้าไปดูที่เว็บของทางคณะเเล้วไม่มีประกาศ

06/02/2558 | computer
Bow

ประกาศรายชื่อรอบเพิ่มเติมดูตรงไหนค่ะ

06/02/2558 | phone
พรนภัส

พี่ค่ะ ทำไมในพิมใบสมัครสอบ มันขึ้นสอบสัมภาษณ์เปนวันที่ 18/4 ค่ะ ทำไมไม่เปนไปตามปฎิทินการสมัครหรอค่ะ

06/02/2558 | computer
new

บัตรประจำตัวสอบ ขึ้นแต่ห้องสอบสัมภาษณ์ แล้วจะทราบห้องสอบข้อเขียนได้ไง

07/02/2558 | phone
พรนภัส

หนูไม่มีรานชื่อติดสอบสัมภาษณ์ค่ะ แต่ว่าสามารถปริ้นใบสอบมัาภาษณ์ได้คะ้ แล้วตกลงว่า รอบระบบรับตรง (เพิ่มเติม) สอบสัมภาษณ์วันไหนค่ะ น.ส.พรนภัส นิลเพ็ชร คณะวิศวกรรมศษสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ศูนย์นนทบุรี จ่ายเงินแล้ว สมัครทางไปรษณีค่ะ

08/02/2558 | computer
Wi

พี่คะ หนูสมัครรอบรับตรง(เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 5-31 มกราคม 58 ไปสมัครด้วยตนเอง ได้บัตรประจำตัวสอบมารอสอบสัมภาษณ์วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 58 แต่ทำไมตรวจสอบสถานะในเว็บกับขึ้นว่า รอสอบข้อเขียนวันที่ 18 เมษายน 58 คะ ตกลงหนูต้องไปสอบวันไหนคะ

10/02/2558 | computer
RAY

สาขาบัญชี รับวุฒิม.6 รับทั้งหมดกี่คนคะ นับรวมกัันกับวุฒิ ปวช. ด้วยมั่ยคะ

11/02/2558 | computer
registrar

Po : ข้อมูลปรับให้แล้วนะครับมีชื่อเข้าสัมภาษณ์
พรนภััส  :  ต้องดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ครับ
pd : ระบบปรับตามรอบครับ หากสมัครรอบไหนไว้ให้ดูเฉพาะรอบนั้นครับ
tang,ชมพู่,chalerm,Aon,พรนภัส,Wi  : รับตรง (เพิ่มเติม) สอบสัมภาษณ์ 15 ก.พ. 58 ครับ
Chiori : #สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ถึงวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 
new : รับตรงเพิ่มเติมมีแต่สอบสัมภาษณ์ครับ

12/02/2558 | computer
lerm

พี่ครับบัตรประจำตัวสอบ ที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ผมยังไม่ได้เลยครับ ถ้าไม่มีไปวันสอบสัมภาษณ์ เป็นอะไรไหมครับ

12/02/2558 | computer
registrar

lerm : ไม่เป็นไรครับให้ไปติดต่อที่งานทะเบียน หรือไม่ก็นำเอกสารที่เรายื่นใบสมัครไว้เตรียมไปด้วยครับ อย่าลืมบัตรประชาชน ใบ รบ. และเกียรติบัตรต่างๆ ครับ

13/02/2558 | computer
nan

พี่ค่ะ วันนี้ไปสอบสัมภาษณ์มาแต่ไม่ได้เอาใบรับรองเกรดไปสามารถส่งไปรษณีย์ไปให้ได้ไหมค่ะ จะทันไหมค่ะ

15/02/2558 | phone
registrar

nan : อาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ท่านว่าอย่างไรบ้างครับ ถ้าไม่ได้กำหนดก็รอฟังประกาศผลสอบสัมภาษณ์และยื่นในวันรายงานตัวก็ได้ครับ

16/02/2558 | computer
panumas

พี่ค่ะ เวลารายงานตัว ถ้าเรารายงานตัวทางไปรษศณี ไม่ไปรายงานตัวที่ศูนย์ แล้วอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย (กระดุก เข็มขัด ชุดพละ) เราจะสั่งยังไงค่ะ หรือว่าสั่งวันหลัง ,ตอนไหนได้คะ

17/02/2558 | phone
registrar

panumas : น้องต้องชำระค่ากิจกรรม 2525 บาท ที่มหาวิทยาลัย ณ ศูนย์พื้นที่ที่รายงานตัว วันนั้นให้สั่งอุปกรณ์เครื่องแต่งกายได้ครับ

18/02/2558 | computer
XIII

" รบกวนสอบถามข้อมูลหน่อยครับ " ทางมหาลัย มี หลักสูตรเรียนวันอาทิตย์ วันเดียวหรือป่าวครับ ปวส (เทียบโอน) สาขาก่อสร้าง ขอบคุณครับ

18/03/2558 | tablet
registrar

XIII  : มหาวิทยาลัยไม่มีหลักสูตร ปวส. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ครับ มีแต่ภาคปกติครับ

18/03/2558 | phone
nussara

ขอสอบถาม กรณีสมัครเรียนไม่ทัน รอบล่าสุด (1-31 มีนาคม 2558 ) ทางมหาลัยยังรับสมัครอีกรอบไหมค้ะ หรือว่าปิดแล้วคะ ถ้ายังไมีปิด อยากทราบว่าเปิดวันไหนอีกคะ อยากไปสมัครคะ

31/03/2558 | phone
registrar

nussara : รอฟังประกาศอีกครัง้นะครับ

31/03/2558 | computer
nattan mahasook

วันนี้ผมไปสอบตรงมาครับแต่ผมแต่ผมกับกอนผมเลยไม่ได้สอบสัมภาษณ์ครับ สอบสัมภาษอีกรอบวันไหรครับ

18/04/2558 | phone
registrar

nattan mahasook : สอบสัมภาษณ์เป็นวันเดียวกันไม่มีเปิดรอบ 2 ครับ

20/04/2558 | phone
Vely

พี่ค่ะรับตรงเพิ่มเติมนี่ติดทุกคนไหมค่ะ

14/06/2558 | tablet
registrar

Vely : ต้องผ่านการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์จากทางคณะก่อนครับ

15/06/2558 | computer
S.acc

ดิฉันเรียน ม.6 และต่อด้วยเรียน ป.ตรี ราชภัฎ เรียน 4 ปี ต่อเนื่อง สาขาบัญชี (จบแล้ว) ตอนนี้อยากเรียนป.ตรี "ภาคสมทบ" บริหารธุรกิจ ป.ตรี เพิ่มอีกใบ จาก มทร. ดิฉันมีสิทธิ์สมัครเรียนไหมคะ ถ้ามีสิทธิ์ ดิฉันต้องเรียนปรมาณกี่ปีคะ

18/06/2558 | computer
Nanni

พี่ค้ะ คืออยากทราบว่าลงเรียนภาคปกติแล้ว สามารถย้อนไปเรียนวันอาทิตย์ได้มั้ยค้ะ

18/06/2558 | phone
registrar

S.acc : หากมีความประสงค์ เรียนภาคสมทบ มทร.สุวรรณภูมิ ต้องสมัครด้วยคุณวุฒิ ปวส. และให้ตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัยกำหนด

7. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
    (สำหรับผู้ที่จบคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)

19/06/2558 | computer
registrar

Nanni : รายงานตัวขึ้นทะเบียนหรือยังครับ ถ้ารายงานตัวแล้วให้ติดต่อกับทางคณะก่อนนะครับว่าอนุญาตไหม
แต่ถ้าอยู๋ในระหว่างการสมัครเรียนให้สมัครใหม่ก่อนนะครับ

19/06/2558 | computer
Puii

กยศ.ภาคสมทบของศูนย์วาสุกรี กู้ได้ไหมค่ะ เพิ่งได้ทำงานค่ะ ยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย

23/06/2558 | phone
registrar

Puii : การกู้ยืมเงิน กยศ. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 035-709089 งานกองทุนครับ

23/06/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม