กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2558

POST:


palm

ศูนย์หันตรา มีการถ่ายรูปให้ หรือนักศึกษาต้องถ่ายเองครับ แล้วนำรูปมาให้

15/08/2558 | computer
registrar

palm : นำรูปมายื่นในวันทำบัตรครับ

17/08/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม