รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี   
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
   2. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา ตารางสอบ และรายละเอียดวิชาที่สอบ  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
   4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   7. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะรอบที่ 1)    
   8. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   9. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   10. จุดบริการรับชำระเงิน
   11. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   12. สถานที่สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 ระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับ ปวส. และ ป.ตรี)

 

POST:


sumet

การสมัครระดับ ปวส

01/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ sumet
   
  สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครระดับ ปวส. ด้านบน หรือ คลิ๊กที่นี่

06/10/2560 | computer
nattapol.j

คุณ นางสาวอิสราวดี ลา
               
ระดับ ปวส. ไม่มีเปิดภาคสมทบครับ

06/10/2560 | computer
Pad

สอบตรงรอบ3ต้องยื่นผลv-netมั้ยค้ะหรือไม่ต้องยื่นก็ได้

06/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ Pad
     ถ้ามีคะแนน V-NEt ก็นำมาใช้ได้ครับ

09/10/2560 | computer
Tas

จบ ปวช.ช่างยนต์ อยากไปเรียนต่อที่ศูนย์สุพรรณลงสาขาไหนได้บ้างครับ ที่เกี่ยวกับยานยนต์

12/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ Tas
 
จบ ปวช.ช่างยนต์ สนใจเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 5 ปี ไหมครับ

16/10/2560 | computer
พสธร สมโภชน์

ถ้าผมจบ ปวส.พืชศสาตร์ อยากไปเรียนต่อที่ศูนย์หันตรา ลงสาขาไหนได้บ้างครับที่เกี่ยวกับพืช

16/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ พสธร สมโภชน์

         จบ ปวส.พืชศสาตร์ สามารถเลือกเรียนได้ รายละเอียดดังนี้ครับ คลิ๊ก!

19/10/2560 | computer
Nart

อยากทราบว่า จบมาจะได้ใบจบเป็น วศบ.หรืออศบ.ครับ

19/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ Nart
     
ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียนครับ ไม่ทราบว่าสนใจสาขาวิชาอะไรครับ

20/10/2560 | computer
แคท

ภาคสมทบ ป.ตรีต้องไปเรียนทุกเสาร์ อาทิตย์ไหมคะ

20/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ แคท
    ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่จะสมัครครับ สามารถดูรายละเอียดได้ในประกาศรับสมัครครับ

25/10/2560 | computer
Soraya

จบ ปวช ช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาทค่ะ ต้องการเรียนหลักสูตร 4 ปี สนใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทราบว่าไปสมัครรับตรงวิชาการ กับ รับตรงทั่วไป นี่ต่างกันอย่างไงค้ะ อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ

20/10/2560 | computer
nattapol.j

คุณ Soraya
   
 การรับสมัครแบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ จะเป็นการรับสมัครแบบกำหนดเกรดเฉลี่ยสะสมหรือความสามารถพิเศษที่มีเอกสารรับรองครับ โดยมีการสอบสัมภาษณ์ครับ ส่วนการรับสมัครแบบรับตรงทั่วไป จะไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยสะสม แต่จะมีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (ขึ้นอยู่กับคณะ) เพื่อคัดเลือกครับ

25/10/2560 | computer
Nart

สนใจเรียนวิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติครับ จบมาจะได้เป็น วศบ.หรือ อศบ.ครับ

21/10/2560 | computer
nattapol.j

คุณ Nart
     
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ถ้าเป็นของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี จะเป็น ค.อ.บ.  ถ้าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี จะเป็น วศ.บ. ครับ

25/10/2560 | computer
นายพีรณัฐ หอมเนต

ผมเรียนจบปวส.โยธา ในปี60แล้วสามารถสมัคร รอบที่2ได้มั้ยครั้บ ถ้ามีผลงานด้านวิชาการ

22/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ พีรณัฐ หอมเนต
 
 ได้ครับ ถ้ามีคุณสมบัติตามที่ระบุในประกาศรับสมัครในรอบนั้นครับ
 

25/10/2560 | computer
pluem

ปวส.ไม่มีรอบวันอาทิตร์หรอ ครับ

24/10/2560 | computer
nattapol.j

คุณ pluem
 ภาคสมทบ รับวุฒิ ปวส. จัดการเรียนการสอน ดังนี้
- ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เรียนวันเสาร์–วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00–19.00 น.
- ศูนย์นนทบุรี เรียนวันจันทร์–วันศุกร์ ระหว่างเวลา 17.00–21.00 น. และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.00–17.00 น.

25/10/2560 | computer
Bam

วิศวอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมีที่ศุนย์สุพรรณหรือป่าวครับ

07/11/2560 | phone
nattapol.j

Bam
   
ไม่ทราบว่าจบคุณวุฒิอะไรมาครับ ม.6 ปวช. หรือ ปวส. ครับ และต้องการศึกษาต่อในระดับอะไรครับ ปวส. ปริญญาตรี 4-5 ปี หรือ ปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน (ต้องจบ ปวส.) ครับ

09/11/2560 | computer
ฟีม

สวัสดีค่ะ อยากทราบว่า ถ้าสนใจเรียนต่อป.ตรีหลักสูตร4ปี สาขาวิชา โลจิสติกส์ จบวุฒิ ม.6 ลงสอบสาขานี้ไม่ได้ใช่ไหมค่ะ และที่มีรายละเอียดบางสาขาวิชา ว่า ศูนย์นนทบุรี หรือศูนย์สุพรรณบุรี ตรงนี้หมายถึงว่า ถ้าเราสอบติด ต้องไปเรียนที่ตามศูนย์นี้ใช่ไหมค่ะ รบกวนขอข้อมูลค่ะ ขอบคุณมากค่ะ หีม

05/11/2560 | phone
nattapol.j

ฟีม 
         ถ้าจบ ม.6 และต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี จะต้องสมัครผ่านระบบ TCAS ครับ รายละเอียด...คลิ๊ก!  การเลือกศูนย์ถ้าต้องการเรียนที่ศูนย์ไหนตอนสมัครให้เลือกศูนย์ที่ต้องการเรียนครับ และตรวจสอบรายละเอียดว่าศูนย์ที่ต้องการเรียนมีเปิดรับสมัครสาขาวิชา นั้น ๆ หรือไม่ครับ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3570 9101-3 ต่อ 3801, 3908

09/11/2560 | computer
Ydj

สมัครรอบที่1ระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ควรกรอกสมัครออนไลน์หรือใบสมัครด้วยตนเอง/สมัครทางไปรษณีย์

01/11/2560 | phone
nattapol.j

Ydj
    
สมัครรอบที่1ระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ เป็นของสถานศึกษาครับ ต้องยื่นเอกสารการสมัครกับสถานศึกษาที่ได้รับโควตาครับ ถ้าต้องการสมัครเอง ต้องสมัครรอบ 2 ครับ (วันที่ 22 ธ.ค.60-9 ก.พ.61) ครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3570 9101-3 ต่อ 3801, 3908

09/11/2560 | computer
ruttapon

เรียนจบ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปวช. สามารสต่อวิศวะได้ไหมครับ หรือ มีคณะสาขาวิชาไหนที่แนะนำได้ ขอบคุณครับ

31/10/2560 | computer
nattapol.j

ruttapon
   
 มีหลายสาขาเลยครับ สามารถดูรายละเอียดด้านบน หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3570 9101-3 ต่อ 3801, 3908

09/11/2560 | computer
Jay

สอบถามหน่อยครับ เปิดรับสมัคร ป.ตรี ภาค สมทบ เสาร์-อาทิตย์ ไหมครับ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตา/วาสุกรี คณะไรบ้าง ค่าเทอมแรกเข้าเท่าไร ผ่อนจ่ายได้ไหม ช่องทางการสมัครตรงไหนครับ ขอบคุณมากครับ

30/10/2560 | computer
nattapol.j

Jay
   
 รายละเอียดตามที่ประกาศด้านบนครับ มีเปิด ป.ตรี ภาค สมทบ เสาร์-อาทิตย์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เป็นคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศครับ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3570 9101-3 ต่อ 3801, 3908

09/11/2560 | computer
kan

โควตาวิชาการต้องเป็นผู้ที่จบ ปี60 เท่านั้นหรอ

28/10/2560 | phone
nattapol.j

kan
  เป็นโควตาสำหรับสถานศึกษา ต้องเป็นบุคคลที่กำลังศึกษาและจะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครับ  ถ้าต้องการสมัครเองจะเป็นรอบ 2 ครับ (เปิดรับสมัครวันที่ 22 ธ.ค.60-9 ก.พ.61) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 3570 9101-3 ต่อ 3801, 3908

09/11/2560 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม