ผู้บริหารถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนางสาวทิพย์วัน  สุขสัน ผู้อำนวยการส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมผู้บริหาร ประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสัญจรศูนย์พื้นที่ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจากผู้บริหาร 

  • ศูนย์สุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
  • ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
  • ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

POST: